Zimowisko 2018

Śmiejcie się, ile tylko możecie: to dobrze robi.
~Robert Baden-Powell

Najważniejsze informacje
związane z zimowiskiem

Podstawowe informacje

Dokumenty

Kadra

Podstawowe informacje:

Adres

Imię i nazwisko harcerza/zucha
Zimowisko Szczepu 234 WDHiZ

Wyjazd

13 stycznia 2018
zbiórka: godz. 6:00
parking E.Leclerc
ul. Ciszewskiego 15

Przyjazd

20 stycznia 2018
przyjazd: godz. 20
parking E.Leclerc
ul. Ciszewskiego 15

Miejsce

Dom Wczasowy Orawcowa

Termin:

13 - 20 stycznia 2018r

I rata – 13 października 2017 - 250 zł – zaliczka bezzwrotna
II rata – 15 listopada 2017 - 300zł
III rata – 18 grudnia 2017 - 300zł (może zostać pomniejszona o dofinansowania)

Koszt:

850 zł

Hufiec ZHP Warszawa Ursynów
ul. Kajakowa 27/29; 02-838 Warszawa
64 1240 1037 1111 0010 6288 2560
tytułem: DSCZ/11/040/2017 - imię i nazwisko dzieckaKomendantka zimowiska:

phm. Monika Popławska

609 653 135

Monika.Poplawska@zhp.net.pl


Kadra:

pwd. Barbara Jurak

Paweł Popławski

pwd. Julia Sało

Katarzyna Luboradzka

Maksymilian Jeleniewski

Marcin Karaskiewicz

Michał Odziemkowski

Jan Marzec