Kadra

Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideały,
lecz o to, aby były one naprawdę wysokie
~Robert Baden-Powell

Kadra Naszego Szczepu

phm. Monika Popławska

Komendantka Szczepu 234 WDH i Z

pwd. Jakub Grodzicki

Z-ca Komendantki Szczepu 234 WDH i Z

hm. Włodzimierz Wałęza

Instruktor Szczepu

pwd. Katarzyna Luboradzka

Drużynowa 234 WGZ Odkrywcy Nibylandii

pwd. Julia Sało


Drużynowa
234 WDH Forteca


pwd. Weronika Gasik

Drużynowa
234 WDSH Feniks

pwd. Dominika Obszyńska

Drużynowa
234 PWDW Formacja Wilków

phm. Piotr Banasiak

Instruktor Szczepu


phm. Mariusz Pycak

Instruktor Szczepu

pwd. Barbara Jurak

Instruktor Szczepu

pwd. Agnieszka Odziemkowska

Instruktor Szczepu

odk. Maksymilian Jeleniewski

Przyboczny 234 WGZ Odkrywcy Nibylandii

odk. Marcin Karaskiewicz


Przyboczny 234 WGZ Odkrywcy Nibylandii

Klaudia Pyziak


Przyboczna 234 WGZ Odkrywcy Nibylandii

Emilia Januszewska


Przyboczna 234 WGZ Odkrywcy Nibylandii

odk. Jan Marzec


Przyboczny 234 WDH Forteca


odk. Piotr Turowski

Przyboczny 234 WDH Forteca


Amelia Skrzypczak

Przyboczna 234 WDH Forteca


Michał Odziemkowski

Przyboczny 234 WDSH Feniks

hm. Włodzimierz Wałęza

Włodzimierz.Waleza@zhp.net.pl

Instruktor ZHP od 1972 roku.
Harcmistrz od 1979 roku.

Nauczyciel akademicki SGGW Warszawa. Doktor nauk rolniczych.

Hufiec Warszawa Mokotów:
drużynowy, komendant Szczepu 234 WDH im. Jarosława Dąbrowskiego, komendant Kręgu Instruktorskiego przy Szczepie. Komendant Kręgu Starszoharcerskiego Hufca (1976-1978), z-ca kom. Hufca ds. kształcenia, komendant Szkoły Instruktorskiej Agricola. Członek KSI Hufca Mokotów, przewodniczący Rady Hufca, przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca, członek Rady Chorągwi Stołecznej ZHP. Komendant Hufca Mokotow (1991-93). Komendant Zespołu Harcerzy GK ZHP (1993-1996).

Od 1998 w Hufcu ZHP Warszawa Ursynów.
Przewodniczący KSI Hufca, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Członek i v-ce przewodniczący KSI Chorągwi Stołecznej od 1998 roku.


phm. Monika Popławska - Komendantka Szczepu

Monika.Poplawska@zhp.net.pl

Tak formalnie:
1994r. - Wstąpienie do ZHP
1995r. - Złożenie Przyrzeczenie Harcerskiego
2001r. - Złożenie Zobowiązania Instruktorskiego

2015 - Komendantka Szczepu 234 WDHiZ
2012 - 2015 Członek Komisji Rewizyjnej Hufca Warszawa - Ursynów
2006 - 2011 Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego i członek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Jawor
2003 - 2006 Z-ca Komendantki Szczepu 234 WDHiZ
2002 - 2004 Drużynowa 234 WDH-ek Veneficam
1998 - 2002 Drużynowa 234 WDH-ek Via Vita
1997 - 1998 Przyboczna 234 WDH-ek Viracocha
1996 - 1997 Zastępowa w 234 WDH-ek Viracocha
1994 - członek Szczepu 234 WDHiZ

Stopnie:
Harcerka Orla
2000 - przewodnik
2003 - podharcmistrz

Edukacja:
2001 - 2006 - WSP TWP w Warszawie


pwd. Jakub Grodzicki Z-ca Komendantki Szczepu

Jakub.Grodzicki@zhp.net.pl

Po harcersku:
06.2017 - Z-ca Komendantki Szczepu 234 WDH i Z
2016 - Opiekun 234 WDH "Forteca"
2012 - 2016 - Drużynowy 234 WDH "Forteca"
2010 - 2012 - Przyboczny 234 WDH "Forteca"
2007 - 2010 - zastępowy w 234 Warszawskiej Drużynie Starszoharcerskiej "Feniks"
2004 - 2007 - szeregowy, zastępowy w 234 Warszawskiej Drużynie Harcerkiej "Forteca"

Stopnie:
Harcerz Orli
2013 - przewodnik

Edukacja:
2013- ... - Politechnika Warszawska, Wydział EiTI
2010-2013 - XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego w Warszawie
2007-2010 - Gimnazjum nr 11 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie


phm. Piotr Banasiak

Piotr.Banasiak@zhp.net.pl

Tak formalnie:
Styczeń 1998r. - Wstąpienie do ZHP
16.01.1999 - Złożenie Przyrzeczenie Harcerskiego
17.08.2001 - Złożenie Zobowiązania Instruktorskiego

2007 - 2015 Komendant Szczepu 234 WDHiZ
2011 - 2013 Skarbnik Hufca Warszawa - Ursynów
2007 - 2011 Z-ca Komendanta Hufca Warszawa - Ursynów
2006 - 2007 Z-ca Komendantki Szczepu 234 WDH i Z
2003 - 2007 Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca Warszawa - Ursynów
2003 - 2015 Członek Kapituły Stopni Harcerskich Hufca Warszawa - Ursynów
2000 - 2006 Drużynowy 234 WDH
1998 - 2000 Szeregowy, Zastępowy, Przyboczny w 234 WDH "Imperium"
1998 - członek Szczepu 234 WDHiZ

Stopnie:
Harcerz Orli
2001 - przewodnik
2006 - podharcmistrz


phm. Mariusz Pycak

Mariusz.Pycak@zhp.net.pl

Po harcersku:
2016 - ... - Instruktor Szczepu 234 WDHiZ

Stopnie:
przewodnik
podharcmistrz


pwd. Weronika Gasik - Drużynowa 234 WDSH

Weronika.Gasik@zhp.net.pl

Po harcersku:
19.12.2017 - ... Drużynowa 234 WDSH "Feniks"
30.09.2011 - sierpień 2016 Drużynowa 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"
19.06.2009 - 30.09.2011- Przyboczna w 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"
2007-2010- Szeregowa w 234 WDSH "Feniks"
2004-2007- Szeregowa w 234 WDH "Forteca"
2002-2004- zuch w 234 WGZ "Światowe Ludki" -wtedy jeszcze ;)

Stopnie:
2013 - przewodnik

Edukacja:
2013 - 2016 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
2010-2013- CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie
2008-2010- Gimnazjum nr 92 im Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie
2007-2008- Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego w Warszawie


pwd. Barbara Jurak

Barbara.Jurak@zhp.net.pl

Po harcersku:
2016 – 2018 Drużynowa 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"
01.06.1999 – odznaczenie „Przyjaciel Dziecka” nadane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
1997 – 2009 Drużynowa Zuchowa 7 GZ NS „Wilczki Morskie”
1997 – kurs Drużynowych Harcerskich
1996 – kurs Drużynowych Zuchowych
08.07.1995 – złożenie zobowiązania instruktorskiego
1993 – 1997 – Drużynowa Zuchowa 418 WGZ NS
1991 – 1993 - Szeregowa w 93 WDH
27.07.1991 – złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego

Stopnie:
1994 - przewodnik

Edukacja:
2000 – 2002 – Uniwersytet Warszawski „Wydział Pedagogiczny”
1997 – 2000 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP „Pedagogika Specjalna – oligofrenopedagogika”


pwd. Julia Sało - Drużynowa 234 WDH

Julia.Salo@zhp.net.pl

Po harcersku:
2.12.2016 - Drużynowa 234 WDH "Forteca"
05.12.2014 - 2016 - Przyboczna 234 WDH "Forteca"
2013 - 2014 - Szeregowa, podzastępowa w 234 WDSH "Feniks"
2010 - 2013 - Szeregowa, podzastępowa, zastępowa w 234 WDSH "Forteca"
2008 - 2010 - Zuch 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"
2006 - 2008 - Zuch 234 WGZ "Światowe Ludki"

Stopnie:
2017 - przewodniczka
2016 - harcerka orla
2015 - Samarytanka

Edukacja:
2016 - 2019 - LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie 2013 - 2016 - Gimnazjum nr. 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie


pwd. Agnieszka Odziemkowska

Agnieszka.Odziemkowska@zhp.net.pl

Po harcersku:
2008-2009 r. – zuch w 234 WGZ „Odkrywcy Nibylandii”
2009-2010 r. – szeregowa w 234 WDH "Forteca"
2010-2012 – zastępowa w 234 WDH "Forteca"
2012-2013 – szeregowa w 234 WDSH „Feniks”
09.2013 – 03.06.2014 – Zastępowa w 234 WDSH „Feniks”
03.06.2014 – 30.06.2015 – Przyboczna w 234 WDSH „Feniks”
30.06.2015 – 19.12.2017 Drużynowa w 234 WDSH „Feniks”

Stopnie:
2017 - przewodniczka
2015 - samarytanka

Edukacja:
2006 – 2012 – Szkoła Podstawowa nr. 319 im. Marii Kann w Warszawie
2012 – 2015 – Gimnazjum nr. 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie
2015 – LXIV Liceum ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie


pwd. Dominika Obszyńska - Drużynowa 234 PWDW

Dominika.Obszynska@zhp.net.pl

Po harcersku:

Stopnie:
2018 - przewodniczka

Edukacja:


pwd. Katarzyna Luboradzka - Drużynowa 234 WGZ

Katarzyna.Luboradzka@zhp.net.pl

Po harcersku:
2018 - ... Drużynowa 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"
17.07.2015 - 2018 Przyboczna 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"
2013-2015 Szeregowa w 234 WDSH "Feniks"
2012-2013 Zastępowa w 234 WDH "Forteca"
2009-2012 Szeregowa w 234 WDH "Forteca"
2007-2009 Zuch w 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"

Stopnie:
2018 - przewodniczka
2011-Ochotniczka
2012-Tropicielka
2014-Pionierka

Edukacja:
2013-2016 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie
2006-2013 SP nr 319 im. Marii Kann w Warszawie


odk. Maksymilian Jeleniewski - Przyboczny 234 WGZ

Po harcersku:
24.10.2016-...-Przyboczny 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"
08.2015-24.10.2016- Szeregowy w 234 WDSH "Feniks"
03.2015-08.2015- Szeregowy w 234 WDH "Forteca"

Stopnie:
2016 - odkrywca

Edukacja:
2015 - .... Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderweskiego
2009 - 2015 SP nr 319 im. Marii Kann w Warszawie


odk. Marcin Karaskiewicz - Przyboczny 234 WGZ

Po harcersku:
21.07.2017 - Przyboczny w 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"

Stopnie:
2016- Odkrywca

Edukacja:
2017-.. Technikum elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” w Warszawie
2014-2017 Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie


odk. Jan Marzec - Przyboczny 234 WDH

Jan.Marzec@zhp.net.pl

Po harcersku:
22.07.2017 - Przyboczny 234 WDH „Forteca”
2016 – 2017 – Szeregowy, podzastępowy 234 WDSH „Feniks”
2013 – 2016 – Szeregowy, podzastępowy, zastępowy 234 WDH „Forteca”
2013 – 2009 – Zuch w 234 WGZ „Odkrywcy Nibylandii”

Stopnie:
2014 – Młodzik
2015 – Wywiadowca
2016 – Odkrywca

Edukacja:
2016 – ... 42 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego „ Na Twardej”


odk. Piotr Turowski - Przyboczny 234 WDH

Piotr.Turowski@zhp.net.pl

Po harcersku:
22.07.2017 - Przyboczny 234 WDH "Forteca"
2015 - 2017 - Szeregowy w 234 WDSH "Feniks"
2012 - 2015 - Szeregowy, podzastępowy, zastępowy w 234 WDH "Forteca"
2008 - 2012 - Zuch 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"
2008 - 2008 - Zuch 234 WGZ "Światowe Ludki"

Stopnie:
2016 -Odkrywca
2015 – Wywiadowca
2013 - Młodzik

Edukacja:
2015 - 2017 - Gimnazjum nr. 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armi Krajowej w Warszawie


Amelia Skrzypczak - Przyboczna 234 WDH

Amelia.Skrzypczak@zhp.net.pl

Po harcersku:
2018 - Przyboczna 234 WDH "Forteca"

Stopnie:

Edukacja:


Klaudia Pyziak - Przyboczna 234 WGZ

Klaudia.Pyziak@zhp.net.pl

Po harcersku:
2018 - Przyboczna 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"

Stopnie:

Edukacja:


Emilia Januszewska - Przyboczna 234 WGZ

Emilia.Januszewska@zhp.net.pl

Po harcersku:
2018 - Przyboczna 234 WGZ "Odkrywcy Nibylandii"

Stopnie:

Edukacja:


Michał Odziemkowski - Przyboczny 234 WDSH

Michal.Odziemkowski@zhp.net.pl

Po harcersku:
2016 Przyboczny w WDSH "Feniks"

Stopnie:

Edukacja: