Dokumenty

Pod nazwą „skauting” będziemy
rozumieli pracę i właściwości ludzi
puszczy, odkrywców (…)
~Robert Baden-Powell

Dokumenty Szczepu

Zgoda na przynależność dziecka do ZHP

Rozkazy
Komendanta
Szczepu

Kapituła Stopni Harcerskich

Dla

zastępowych

i nie tylko ;)

Metodyka

Statut Związku Harcerstwa Polskiego

Zgoda na przynależność dziecka do ZHP

Wraz z każdym nowym rokiem szkolnym wymagana jest nowa zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka w zbiórkach harcerskich.

Bardzo ważne jest, żeby na zgodzie znajdowały się podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych.


Metodyki - zuchowa, harcerska, starszoharcerska i wędrownicza

Metodyka - zuchowa
Metodyka - harcerska
Metodyka - starszoharcerska
Metodyka - wędrownicza

Statut Związku Harcerstwa Polskiego