Zimowisko 2018

Śmiejcie się, ile tylko możecie: to dobrze robi.
~Robert Baden-Powell

Najważniejsze informacje
związane z zimowiskiem

Podstawowe informacje

Dokumenty

Kadra

Podstawowe informacje:

Adres

Imię i nazwisko harcerza/zucha
Zimowisko Szczepu 234 WDHiZ

Wyjazd podamy w najbliższym czasie!
Przyjazd podamy w najbliższym czasie!
Miejsce

Ośrodek Wypoczynkowy „SIŁA”
ul. Mickiewicza 19
58-580 SZKLARSKA PORĘBA

Termin:

13 - 20 stycznia 2018r

I rata – 9 listopada 2018 - 200 zł – zaliczka bezzwrotna
II rata – 10 grudnia 2018 - 350 zł
III rata – 10 stycznia 2018 - 350 zł
Raty II i III mogą zostać pomniejszone o dofinansowania

Koszt:

900 zł

Hufiec ZHP Warszawa Ursynów
ul. Kajakowa 27/29; 02-838 Warszawa
64 1240 1037 1111 0010 6288 2560
tytułem: DSCZ/14/040/2018 - imię i nazwisko dziecka


Najważniejsze dokumenty:

Warunki uczestnictwa

Komendantka zimowiska:

pwd. Barbara Jurak

502 122 739

barbara.jurak@zhp.net.pl


Kadra:

pwd. Barbara Jurak

phm. Monika Popławska

pwd. Julia Sało

pwd. Katarzyna Luboradzka

dh Maksymilian Jeleniewski

dh Marcin Karaskiewicz

dh. Amelia Skrzypczak

dh Jan Marzec

dh. Emilia Januszewska